HTML

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta.

HTML datoteku je moguće kreirati pomoću bilo kojeg programa koji služi za uređivanje teksta npr. najobičniji Notepad. Prilikom odabira naziva html datoteke, samo je potrebno istaknuti nastavak ".html" te tada postaje html datoteka bez obzira na sadržaj u njoj.
Postoji 6 različitih veličina naslova, koji imaju predefiniranu večinu. Radi se o :

Prvi nivo naslova h1

Drugi nivo naslova h2

Treći nivo naslova h3

Četvrti nivo naslova h4

Peti nivo naslova h5
Šesti nivo naslova h6
Budući da je W3C udruga zadužena za razvijanje i održavanje novih web standarda, pružaju i W3C Validator. Servis na kojemu možete provjeriti što Vam je krivo u Vašem HTML kodu, te na taj način prepraviti i po želji istaknuti da je Vaša stranica uspješno prošla validaciju tj. provjeru.
Komentari se mogu unositi bilo gdje unutar datoteke bez ikakvih ograničenja. Sve što se nalazi unutar <!-- i --> oznaka je komentar.

NPR.
<!-- Ovo je komentar -->
Među brojnim novostima tu su i :
 • <header> - sadržaj zaglavlja (za stranicu ili dio stranice),
 • <footer> - sadržaj podnožja (za stranicu ili dio stranice),
 • <section> - dio web stranice,
 • <article> - nezavisni sadržaj članka,
 • <aside> - povezani sadržaj,
 • <nav> - navigacijski izbornik.
Za uređenje teksta se najčešće koristi CSS ali postoje još neke poput:
 • Ovaj tekst je podebljan.- <strong>
 • Ovaj tekst je prekrižen.- <del>
 • Ovaj tekst je nakošen.- <em>
 • Ovaj tekst je ispod a ovaj tekst je iznad.- <sub> i <sup>
 • Ovaj tekst je podvučen.- <ins>
 • Ovaj tekst je istaknut.- <mark>
Većina HTML elemenata su definirani kao blok ili linijski elementi.

Block

Koristeći block vrijednost element se prikazuje kako je inače i predviđeno tj. širina se postavlja na širinu elementa koji je iznad njega. Elementi div, p, ul, ol, li i od h1 do h6 imaju predefinirane vrijednosti block. Ponašaju je kao da je postavljen prijelom retka prije i poslije elementa.

Inline

Koristeći linijsku (inline) vrijednost element zauzima mjesta samo onoliko koliko mu je potrebno tj. koliko je velik sadržaj elementa. Obično se nalaze unutar nekog „block“ elementa. Elementi span, a, img, em, strong imaju predefinirane vrijednosti inline. Ne rade prijelom retka prije i poslije elementa.

Tablica ima 3 osnovne komponente:

- Tablica <table>,

- Red u tablici: <tr>, koji je uvijek unutar <table>,

- Ćelija tablice: <td>, koja je uvijek unutar <tr>.

Tag <table> i njegov kod nalaze se između <body> tagova u dokumentu. No također ih možemo koristiti između većine blok elemenata, te između <td> i <th> tagova za gnježđenje tablica.

Red 1, ćelija 1 Red 1, ćelija 2
Red 2, ćelija 1 Red 2, ćelija 2

<table>
<tr>
<td>Red 1, ćelija 1</td>
<td>Red 1, ćelija 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Red 2, ćelija 1</td>
<td>Red 2, ćelija 2</td>
</tr>
</table>

Element za sliku je <img>, a kod samog unosa je potrebno unijeti još i izvor tj. "src" , a to onda izgleda ovako <img src="" />.
U tu vrijednost se unosi adresa slike npr. točna poveznica ako je slika na web-u ili npr. ukoliko se slika nalazi u direktoriju "slike". Tada kod izgleda ovako <img src="slike/moja_slika.jpg" />